Հոգեբանական առաջին օգնությունը՝ արտակարգ իրավիճակներում


Պատերազմ, բնական և տեխնածին աղետներ, վթարներ, հարկադիր տեղահանում... Արտակարգ իրավիճակների հետևանքով ծագող ճգնաժամերը, գրեթե միշտ նույնն են՝ գալիս են անսպասելի, փոխում են կյանքի բնականոն հունը, և որպես կանոն՝ մարդիկ պատրաստ չեն դրանց: Շատ կարևոր է, որ նման իրավիճակում մարդը ստանա հոգեբանական առաջին օգնություն:

 • Ի՞նչ է հոգեբանական առաջին օգնությունը
 • Ո՞վ ունի դրա կարիքը
 • Ինչպե՞ս ցուցաբերել

 Հոգեբանական առաջին օգնությունը մարդասիրական աջակցություն է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդուն: ՀԱՕ հիմնական նպատակն է հետագա հնարավոր հոգեբանական խնդիրներն ու բարդությունները կանխարգելելը կամ նվազեցնելը: ՀԱՕ հիմնական քայլերն են.

Կարիքների գնահատում

 • Անվտանգության, հանգստի զգացողության ապահովում
 • Հուզական աջակցության տրամադրում, սփոփում
 • Գործնական օգնության և հասանելի ծառայությունների մասին տեղեկատվության տրամադրում
 • Հետագա վնասների կանխարգելում:

Ովքե՞ր ունեն հոգեբանական առաջին օգնության կարիք

Ցանկացած մեկը, որը հայտնվել է դիսթրեսի մեջ կարող է ՀԱՕ կարիք ունենալ:

*ԴԻՍԹՐԵՍ - սթրեսի տեսակ է, որը կարող է օրգանիզմի դիմադրողականության թուլացման և հյուծման պատճառ դառնալ՝ հանգեցնելով մարդու առողջության վատթարացմանը և ծանր հիվանդությունների:

Անհրաժեշտ է առաջնահերթություն տալ նրանց, որոնք ունեն՝

 • կյանքին սպառնացող ծանր վնասվածքներ,
 • հոգեկան անկայուն վիճակ,
 • ինքնավնասման սպառնալիք,
 • ուրիշներին վնասելու սպառնալիք:

Ճգնաժամային իրավիճակներում մարդկանց որոշ խմբեր ունեն առանձնահատուկ ուշադրության կարիք: Կախված իրավիճակից՝ ռիսկային խմբեր կարող են լինել.

 • երեխաները և դեռահասները,
 • տարեցները,
 • առողջական խնդիրներով, ֆիզիկական կամ հոգեկան սահմանափակ հնարավորություններով մարդիկ,
 • հղի կանայք և մանկահասակ երեխաներ ունեցող մայրերը,
 • խտրականության կամ բռնության ռիսկի ենթարկված մարդիկ,
 • առանձին էթնիկ կամ կրոնական խմբերի ներկայացուցիչները,
 • բազմակի տեղափոխությունների և տեղահանումների ենթարկված մարդիկ,
 • նախկինում տրավմատիկ փորձառություն ունեցողները,
 • զգալի նյութական կորուստ ունեցողները

Արտահայտվել
avatar