Զինվորական լավագույն հեռադիտակներըՀեռադիտակը` օպտիկական սարք է, որն օգտագործվում է հեռավորության վրա տարբեր դիտարկումներ իրականացնելու համար։ Այն թույլ է տալիս մեծ հեռավորության վրա ստանալ օբյեկտի ծավալային, ստերեոսկոպիկ պատկերը:

Նման սարքերի կիրառման ոլորտը բավականին լայն է։

Ինչպես հայտնի է, երկու դար առաջ զինվորական հեռադիտակները հիմնված էին ուղղակի օպտիկական հանգույցի վրա,  պրիզմայով հեռադիտակները սկսեցին թողարկվել միայն 20-րդ դարում: 

Պրիզմաները պատկերները դարձնում էին ավելի տեսանելի, հետևաբար, մարտական և հետախուզական գործողությունների ժամանակ ավելի հարմար են կիրառման համար: Զինվորական հեռադիտակի պրիզման սովորաբար պատված է ալյումինե հատուկ շերտով։ Դա թույլ է տալիս հեռադիտակը արդյունավետ գործածել նաև անբերանպաստ պայմաններում՝ անձրև, բարձր խոնավություն և այլն։

Այսօր զինվորական հեռադիտակների ամենահայտնի մոդելները՝ գիշերային տեսողության սարքերն են: 

Տեսանյութում ներկայացված են զինվորական լավագույն հեռադիտակները։


ԳՈՎԱԶԴ