Բոլոր տոները. 17 մայիս


ՀԻՇԱՐԺԱՆ ՕՐԵՐ ԵՎ ՀԵՏԱՔՐՔԻՐ ՏՈՆԵՐ

Միջազգային

 • Էլեկտ­րա­կա­պի և տեղեկատվական հասարակության հա­մաշ­խար­հա­յին օրը

Նշ­վում է 1969 թվա­կա­նից՝ հա­մա­ձայն Էլեկտ­րո­ա­կա­պի մի­ջազ­գա­յին մի­ու­թյան (ԷՄՄ) ադ­մի­նիստ­րա­տիվ խորհր­դի որոշ­ման: Օրը հռ­չակ­վել է ի պա­տիվ 1865 թվա­կա­նին Փա­րի­զում ստեղծ­ված Հե­ռա­հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մի­ջազ­գա­յին մի­ու­թյան (ITU): Այդ օրը յու­րա­քանչ­յուր պե­տու­թյուն ամ­փո­փում է վեր­ջին տա­րի­նե­րին կա­պի ոլոր­տում տա­րած աշ­խա­տան­քը: Այ­սօր այս մի­ջազ­գա­յին կազ­մա­կեր­պու­թյա­նը ան­դա­մակ­ցում է աշ­խար­հի 180 պե­տու­թյուն։

 • Համացանցի ծննդյան օրը
 • Երեխաներին օգնելու միջազգային օրը (International Child Helpline Day)
 • Հոմոֆոբիայի, տրանսֆոբիայի և կենսաֆոբիայի դեմ պայքարի միջազգային օրը (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia)
 • Նեյրոֆիբրոմատոզի մասին իրազեկման օրը (World Neurofibromatosis Awareness Day)
 • Հիպերտոնիայի դեմ պայքարի համաշխարհային օրը (World Hypertension Day)
 • Թխվածքի համաշխարհային օրը (World Baking Day) *
 • Պոնո-գրի գինու օրը (Pinot Grigio Day) *

Ազգային

 • Արգենտինա - Նավատորմի օրը (Navy Day) 
 • Հայաստան - Հակաօդային պաշտպանության զորքերի օրը
 • Միացյալ Թագավորությաուն - Երեխաների պաշտպանության ազգային օրը 
 • Իսպանիա - Գալիական գրականության օրը
 • Կանադա - Հոմոֆոբիայի դեմ պայքարի ազգային օրը (National Day Against Homophobia)
 • Կոնգո - Ազատագրության օրը
 • Կուբա - Ագրարային բարեփոխումների օրը
 • Լատվիա - Հրշեջի և փրկարարի օրը 
 • Նաուրու - Սահմանադրության օրը
 • Նորվեգիա - Երեխաների օրը
 • Նորվեգիա - Սահմանադրության օրը (Grunnlovsdag) 
 • Ռուսաստան - Թոքաբույժի օրը

Մայիսի 17-ին նշում են 1997 թվականին հաստատված շնչառական համակարգի հիվանդությունների ախտորոշման և բուժման մեջ մասնագիտացած թոքաբան-բժիշկների մասնագիտական ​​տոնը:

 • ԱՄՆ - Այդահոյի ազգային օրը ազգային օրը (National Idaho Day) 
 • ԱՄՆ - Հունական ընկույզի ազգային օրը (National Walnut Day) *
 • ԱՄՆ - Հնոտիավաճառի ազգային օրը (National Pack Rat Day) *
 • ԱՄՆ - Բալի օշարակի ազգային օրը (National Cherry Cobbler Day) *
 • ԱՄՆ - Խորթ մայրերի օրը (Stepmother’s Day) *
 • ԱՄՆ - Շրջանավարտների ազգային օրը (National Graduation Tassel Day) *
 • ԱՄՆ - Մելքհոլմ Х-ի օրը (Malcolm X Day) *
 • ԱՄՆ - Տանից աշխատելու օրը (Work From Home Day) *
 • ԱՄՆ - Մանկական հրապարակում ծնողների խաղալու ազգային օրը (National Take Your Parents to the Playground Day) *
 • Տոնգա - Հայրերի օրը
 • Ֆրանսիա - Կաննի կինոփառատոն

* Տոների մասին ավելին՝ այստեղ։