Ստի սանդղակ


Առաջարկվող թեստը թույլ է տալիս գնահատել ձեր խոսքերն ու գործողությունները շրջապատում հավանության արժանացնելու միտումը։ Ընդունելի լինելու մեծ հավանականությունը վկայում է շփումներում ձեր պահանջվածության մասին և հակառակը։ 

Թեստն անցնողների ճշտախոսությունը գնահատելու համար հարցաթերթիկները հաճախ ներառում են այսպես կոչված ճշտի-ստի սանդղակ կամ հավանության արժանանալու սանդղակ: Թեստը Դ. Մարլոուի և Դ. Քրաունի մշակված նման տարբերակներից է: Այս թեստը թույլ է տալիս գնահատել թեստն անցնող անձի ցանկությունը `ստանալ ուրիշների հավանությունը իրենց խոսքերի և գործողությունների կապակցությամբ: Հավանության արժանանալու բարձր շարժառիթը վկայում է շփման և անբավարար բարձր ինքնասիրության, ինքնավստահության բարձր մակարդակի անհրաժեշտության մասին:

Թեստային հարցաթերթիկը բաղկացած է 20 դատողությունից, որոնց համար կա երկու հնարավոր պատասխան `« Այո »կամ« Ոչ »: 

անցնել թեստին